หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รู้จักเทศบาล

General
เกี่ยวกับ

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

Information
จัดซื้อจัดจ้าง

Purchase
ร้องเรียน/ร้องทุกข์

Webboard
ติดต่อ อบต.

Contact Us
 
 
 เทศบาลตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ขอเชิญชวนผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไปยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีประจำปี 2562 ภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้ 1.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ตั้งแต่ มกราคม 2562 ถึง กุมภาพันธ์ 2562 2.ภาษีป้าย ยื่
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ขอความอนุเคราะห์ย้ายเครื่องออกกำลังกาย
 

เนื่องด้วยปัจจุบันประชาชนตำบลแม่คำมี โดยเฉพาะบ้านวังช้าง ต้นม่วง สันป่าสัก มีประชาชนหันมาสนใจในเรื่องสุขภาพมากขึ้น มีการออกกำลังกายในสุานที่ต่างๆเช่น โรงเรียนบ้านวังช้าง การปั่นจักรยานตามถนนทางทุ่งน่า รวมถึงสนามเทศบาลตำบลแม่คำมี จึงขอความอนุเคราะห์ย้ายเครื่องออกกำลังกายมาไว้บริเวณที่สามารถเล่นได้หรือตรงหน้าประตูทางเข้าเทศบาลฝั่งติดกับร้านส่องแสง เพราะที่ออกกำลังกายที่อยู่ปัจจุบัน มีหญ้ารก และอยู่ลึก มียุงชุกชุม อาจเกิดอันตรายต่อเด็กและผู้ใหญ่ที่มาออกกำลังกายได้ และความความกรุณาตัดหญ้าและรักษาความสะอาดบริเวณทางวิ่งรอบสนามด้วย จักขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

เขียนโดย   คุณ ตัวแทนชาวบ้านแม่คำมี

วันที่ 29 มิ.ย. 2561 เวลา 10.54 น. [ IP : 118.172.239.176 ]  
 

ใช่แล้วค่ะ หลายวันก่อนไปวิ่ง หญ้ารกมาก และยุ่งเยอะมาก กลัวเป็นไข้เลือดออก

เขียนโดย   คุณ คนรักสุขภาพ

วันที่ 29 มิ.ย. 2561 เวลา 11.01 น. [ IP : 118.172.239.176 ]  
 

ยังไม่มีการเคลื่อนย้ายเครื่องออกกำลังกายเลย แบบนี้ชาวบ้านจะพึ่งใครได้ แม้แต่หน่วยงานของรัฐบาล นิ่งเฉย เพิกเฉย ไม่เห็นความสำคัญของพี่น้องประชาชน ...ประเทศไทย 0.4

เขียนโดย   คุณ ...

วันที่ 11 ก.ค. 2561 เวลา 12.38 น. [ IP : 118.172.96.54 ]  
 

1. การย้ายเครื่องออกกำลังกายดังกล่าว  ต้องมีการเตรียมพื้นที่เพื่อรองรับการติดตั้งอุปกรณ์  เช่น  การปรับเกลี่ยพื้นที่บริเวณที่จะติดตั้งใหม่  หรือ การเทฐานเพื่อรองรับเครื่องออกกำลังกาย  เป็นต้น  เทศบาลตำบลแม่คำมีขอเรียนว่า  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทางเทศบาลได้ดำเนินการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไว้ เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสนามกีฬาตำบลแม่คำมี ไว้เรียบร้อยแล้ว  และในงบประมาณรายจ่ายค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ดังกล่าว  ได้มีการประมาณการเพื่อเตรียมพื้นที่รองรับการย้ายเครื่องออกกำลังกายไว้ด้วยแล้ว  ซึ่งขณะนี้ได้อยู่ระหว่างการดำเนินการออกแบบ และประมาณการค่าใช้จ่ายอยู่ ซึ่งคงต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่ง
2. ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะขอตรวจเช็คอุปกรณ์เครื่องออกกำลังกายด้วย ว่ามีสภาพพร้อมใช้งานได้หรือไม่ ถ้ามีสภาพไม่พร้อมใช้งาน จะขอดำเนินการซ่อมแซมตามขั้นตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป


เขียนโดย   คุณ เจ้าหน้าที่เทศบาล

วันที่ 11 ก.ค. 2561 เวลา 17.18 น. [ IP : 183.89.11.147 ]  
 

ขอบคุณเจ้าหน้าที่เทศบาล ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ประชาชนได้ทราบ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ตำบลของเราจะมีสถานที่ออกกำลังกายที่มีบรรยากาศดี เครื่องออกกำลังกายดี ชีวีสุขสันต์ ทั้งเด็กและผู้สูงอายุ
จะได้หันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพกันมากขึ้น ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้


เขียนโดย   คุณ คนบ้านบ้าน

วันที่ 12 ก.ค. 2561 เวลา 09.08 น. [ IP : 118.172.96.54 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
  (1)