หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รู้จักเทศบาล

General
เกี่ยวกับ

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

Information
จัดซื้อจัดจ้าง

Purchase
ร้องเรียน/ร้องทุกข์

Webboard
ติดต่อ อบต.

Contact Us
 
 
 เทศบาลตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ขอเชิญชวนผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไปยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีประจำปี 2562 ภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้ 1.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ตั้งแต่ มกราคม 2562 ถึง กุมภาพันธ์ 2562 2.ภาษีป้าย ยื่
 
 

 
 
 
 
 
 
ส.ต.ท.ทวีสิทธิ์ พัฒนชัยวัฒน์
ปลัดเทศบาลตำบลแม่คำมี
 
 
นางธัญวรัตน์ ขันวงค์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นางสาวนันทิดา หงษ์ทอง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นางสาวพิมพ์นารา กันยะมี
นิติกรปฏิบัติการ


นางสาวฐิติชญาณ์ ศรีใจอินทร์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายสุเมธ โลกคำลือ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ


นางธีรพา ทิพย์วัน
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน


นายอนุพันธ์ ปิติจะ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน