หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รู้จักเทศบาล

General
เกี่ยวกับ

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

Information
จัดซื้อจัดจ้าง

Purchase
ร้องเรียน/ร้องทุกข์

Webboard
ติดต่อ อบต.

Contact Us
 
 
 เทศบาลตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ขอเชิญชวนผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไปยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีประจำปี 2562 ภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้ 1.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ตั้งแต่ มกราคม 2562 ถึง กุมภาพันธ์ 2562 2.ภาษีป้าย ยื่
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประชากรในเขตตำบลแม่คำมี ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
โดยมีวัด/สำนักสงฆ์ จำนวน 5 แห่ง ดังนี้
วัดสันป่าสักหมู่ที่ 1
วัดต้นม่วงหมู่ที่ 2
วัดวังช้างหมู่ที่ 3
วัดศรีภูมิหมู่ที่ 4
วัดพนมขวัญหมู่ที่ 5
 
 
 
โรงเรียนประถมศึกษา2แห่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก4แห่ง
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน12แห่ง
ศูนย์การเรียนชุมชน1แห่ง
มหาวิทยาลัย1แห่ง
 
 
 
 
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 2แห่ง
ร้านขายยาแผนปัจจุบัน1แห่ง
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
 
 
ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน12หมู่บ้าน
ศูนย์ฯ อปพร.เทศบาลตำบลแม่คำมี1ศูนย์ฯ
 
 


 
ตำบลแม่คำมี เป็นตำบลที่มีพื้นที่ทั้งหมดเป็นที่ราบ เหมาะแก่การทำการเกษตร ประกอบกับพื้นที่ตำบลเป็นศูนย์กลางในการคมนาคม จึงเหมาะอย่างยิ่งที่จะเป็นศูนย์กลางการค้าขาย เนื่องจากเป็นพื้นที่กำลังเจริญเติบโต ทางด้านเศรษฐกิจและประชากรส่วนใหญ่ ของตำบลแม่คำมี ประกอบอาชีพในทางด้านการค้าขายอยู่แล้ว การดำรงชีวิตของชาวแม่คำมี ยังยึดถือการใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย คือการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และความสามัคคีในตำบล ซึ่งหาได้ ยากในสังคมเมือง และชาวแม่คำมี ยังมีวัด เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ในการใช้ชิวิตทำให้ตำบลแม่คำมี เป็นอีกตำบลหนึ่งที่อยู่กันอย่างสงบสุข
 
 
 

 
  ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ (กรมการข้าว) 1 แห่ง
  ศูนย์กีฬาและนันทนาการจังหวัดแพร่
    1 แห่ง