หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รู้จักเทศบาล

General
เกี่ยวกับ

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

Information
จัดซื้อจัดจ้าง

Purchase
ร้องเรียน/ร้องทุกข์

Webboard
ติดต่อ อบต.

Contact Us
 
 
 เทศบาลตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ขอเชิญชวนผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไปยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีประจำปี 2562 ภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้ 1.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ตั้งแต่ มกราคม 2562 ถึง กุมภาพันธ์ 2562 2.ภาษีป้าย ยื่
 
 

 
 
 
 
 
 
รายงานงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กัยยายน 2561 [ 3 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 16  
 
รายงานผลการดำเนินใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1 [ 16 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 23  
 
รายงานผลการมารับบริการของผู้เสียภาษี ประจำปี 2561 [ 8 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 44  
 
มาตรฐานการให้บริการ (งานจัดเก็บรายได้ฯ) [ 6 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 48  
 
  (1)