หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รู้จักเทศบาล

General
เกี่ยวกับ

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

Information
จัดซื้อจัดจ้าง

Purchase
ร้องเรียน/ร้องทุกข์

Webboard
ติดต่อ อบต.

Contact Us
 
 
 เทศบาลตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ขอเชิญชวนผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไปยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีประจำปี 2562 ภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้ 1.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ตั้งแต่ มกราคม 2562 ถึง กุมภาพันธ์ 2562 2.ภาษีป้าย ยื่
 
 

 
 
 
 
 
 
นายผจญ ตันมา
ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่คำมี
 
นายณรงค์ สังกุนะ
รองประธานสภาเทศบาลตำบลแม่คำมี
นายอนุพันธ์ ปิติจะ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ
 
 


นายผจญ ตันมา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คำมี เขต 1


นายณรงค์ สังกุนะ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คำมี เขต 1


นายไวพจน์ แปงใจ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คำมี เขต 1


นายสังข์ สงพิมพ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คำมี เขต 1


นายสายัณต์ เรียนคำ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คำมี เขต 1


นางพาณี ตันมา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คำมี เขต 1


นายเลื่อน ฟูคำมี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คำมี เขต2


นางนงลักษณ์ แก้ววิเชียร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คำมี เขต2


นายปรีชา ฟูคำ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คำมี เขต2


นายดวงดี หงส์อ้าย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คำมี เขต2


นายอินทรีย์ มีปัญญา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คำมี เขต2


นายอำนวย ฟูคำ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คำมี เขต2