หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รู้จักเทศบาล

General
เกี่ยวกับ

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

Information
จัดซื้อจัดจ้าง

Purchase
ร้องเรียน/ร้องทุกข์

Webboard
ติดต่อ อบต.

Contact Us
 
 
 เทศบาลตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ขอเชิญชวนผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไปยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีประจำปี 2562 ภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้ 1.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ตั้งแต่ มกราคม 2562 ถึง กุมภาพันธ์ 2562 2.ภาษีป้าย ยื่
 
 

 
 
 
 
 
 
นายไลย์ หงษ์ทอง
กำนันตำบลแม่คำมี
 
 


นายวิเชียร สุขทั่วญาติ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1


นายประสิทธิ์ สุปินะ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2


นายไลย์ หงษ์ทอง
กำนันตำบลแม่คำมี


นายนพดล โครตแสง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4


นายเอกพัน ลือโฮ้ง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5


นายสมหมาย สุขมี
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6


นายสมคิด มาสุด
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7


นายประหยัด สุขทั่วญาติ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8


นายประเสริฐ อุดธรรมใจ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9