หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ สำหรับใช้ในสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ค. 2562 ]ซื้อทรายเคลือบสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย และสารเคมีกำจัดแมลง สำหรับใช้ในโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ค. 2562 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดนมพาสเจอร์ไรส์ สำหรับศูนย์พัฒนเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คำมี ทั้ง 2 แห่ง ประจำเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนมิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ค. 2562 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจีด ชนิดถุง สำหรับภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2562 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน เพื่อจัดเตรียมให้กับผู้เข้าร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2562 ]ซื้อซื้อพรมลูกฟูกสีเขียว เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำและเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2562 ]จ้างตกแต่งสถานที่เพื่อดำเนินการบูรณะแหล่งน้ำแม่คำมี เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำและเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 เม.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อดำเนินการบูรณะแหล่งน้ำแม่คำมี เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบพิธีพลีกรรมและเสกน้ำพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 เม.ย. 2562 ]ซื้อต้นไม้ จำนวน ๙ รายการ เพื่อดำเนินการบูรณะแหล่งน้ำแม่คำมี เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบพระราชพิธีพลีกรรมและเสกน้ำพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 เม.ย. 2562 ]จ้างเหมาบุคคลทำหน้าที่ขับรถยนต์หมายเลขทะเบียน 81-3071 แพร่ (รถบรรทุกกระเช้าไฟฟ้า) รายนายวินัย ไชลังกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 เม.ย. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6