หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รู้จักเทศบาล

General
เกี่ยวกับ

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

Information
จัดซื้อจัดจ้าง

Purchase
ร้องเรียน/ร้องทุกข์

Webboard
ติดต่อ อบต.

Contact Us
 
 
 เทศบาลตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ขอเชิญชวนผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไปยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีประจำปี 2562 ภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้ 1.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ตั้งแต่ มกราคม 2562 ถึง กุมภาพันธ์ 2562 2.ภาษีป้าย ยื่
 
 

 
 
 
 
 
 
ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561 [ 14 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 55  
 
ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนากเทศมนตรีคำบลแม่คำมี [ 12 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 59  
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่คำมี เรื่อง รายงานผลการดำเนินใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 4 [ 9 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 57  
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่คำมี เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2561 [ 9 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 69  
 
  (1)     2